Tin tức View Youtube Archive

THÔNG BÁO: Hạn chế chạy view trong thời gian này!

❌❌❌❌❌❌❌ THÔNG BÁO ❌❌❌❌❌❌❌ – Hiện tại sever chạy view đang không được ổn định. Mọi đơn hàng cần thời gian hoàn thành lâu hơn dự kiến. Các bạn hãy xem xét trước khi chạy view trong thời gian này. Trân trọng! —————————–BESTVIEWYT.COM——————————- Website: http://bestviewyt.com/ …

Cập nhật các gói views

21/8/2015: Sau đợt quét youtube và cập nhật một số thuật toán nhỏ. Bestviewyt.com Đã sửa xong các gói views và bổ sung thêm gói views mới cho các bạn lựa chọn. Trân trọng!